Dare to live. Dare to travel.

Dare to live. Dare to travel.

Who would not want to travel? It’s not meant for the rich alone. We all are dying to get out of our cubicle to breathe and enjoy.  When asked, reaction i hear is “oh, it’s so expensive!”, “gee, i can’t afford it”. Been...
Stock Market 101

Stock Market 101

Ano ang stocks? Ang stocks ay simbolo ng pagmamay ari ng isang tao sa kumpanya na nagissue ng stocks. Nagkakaroon ng stock ang isang tao pag nagbigay siya ng bagay na makakatulong sa kumpanya. Bilang kapalit, binibigyan ng stocks ang naginvest, bilang katunayan na...