Stock Market 101

Stock Market 101

Ano ang stocks? Ang stocks ay simbolo ng pagmamay ari ng isang tao sa kumpanya na nagissue ng stocks. Nagkakaroon ng stock ang isang tao pag nagbigay siya ng bagay na makakatulong sa kumpanya. Bilang kapalit, binibigyan ng stocks ang naginvest, bilang katunayan na...